شیث ابوالمعالی

درباره من

دکتر شیث ابوالمعالی
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شیث ابوالمعالی مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه تهران در سالهای 1383، 1386 و 1396 دریافت کرد. او از سال 1389 به عنوان مربی در گروه سخت افزار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان مشغول به کار شد و در سال 1397 به درجه استادیاری رسید. زمینه های پژوهشی فعلی او شامل تحلیل زمانی مدارهای دیجیتال، محاسبات و مدارهای نورومورفیک، طراحی سیستمهای تحمل پذیر خطا و بهینه سازی کارآیی و مصرف توان مدارهای دیجیتال می باشد....

محقق گوگل

(1403/2/2)

استنادات

13

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/2/3)

استنادات

1

مقالات

1

h-index

1

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1391-1396

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران

تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

1383-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

1377-1382

کارشناسی

دانشگاه تهران

تحصیل در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

تجارب

1389-1394

مسئول سایتهای کامپیوتری پردیس فنی

پردیس فنی دانشگاه سمنان

مهارت ها

استفاده از کتابخانه TLM برای مدلسازی ارتباطات سطح سیستم

مدلسازی سیستمهای دیجیتال با زبان SystemC

مدلسازی با زبانهای Verilog و VHDL

کار با ابزار سنتز Design Compiler شرکت Synopsys

مدلسازی مدارهای دیجیتال با HSpice

برنامه نویسی با ++C

اولویت های پژوهشی

بهبود کارآیی و توان مدارهای دیجیتال به کمک Approximate Computing

تحلیل زمانی مدارهای دیجیتال

بهینه سازی کارآیی و مصرف توان مدارهای دیجیتال

مدلسازی و سنتز مدارهای دیجیتال در سطح سیستم

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Efficient Delay Characterization Method to Obtain the Output Waveform of Logic Gates Considering Glitches
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2019)
^شیث ابوالمعالی*
Area Reduction of Combinational Circuits Considering Path Sensitization
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2021)
^شیث ابوالمعالی*
Static Timing Analysis for Critical Path Identification in Ternary Logic Circuits
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(2022)
^شیث ابوالمعالی*
A Fast Pipelined Lookup Table Based Hardware Implementation for Fractal Coding of Binary Images
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2012-05-15)
^شیث ابوالمعالی, ^سعید مظفری
طراحي مدارهاي ديجيتال محاسباتي توان پايين با استفاده از محاسبات تقريبي
حاجي قاسملو رضا(تاریخ دفاع: 1402/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
An Efficient False Path-Aware Heuristic Critical Path Selection Method with High Coverage of the Process Variation Space
ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS(2018)
^شیث ابوالمعالی, مهدی کمال, علی افضلی کوشا*, MASSOUD PEDRAM
ارائه یک روش سنتز سطح بالای مدارهای حسابی دهدهی بر روی معماری های قابل بازپیکربندی درشت دانه(ناظر)
(2020-09-21)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
طراحی سیستم های تحمل پذیر اشکال   (464 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
الکترونیک دیجیتال   (1186 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر
مدارهای منطقی   (842 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : تمامی گرایشها
معماری کامپیوتر   (944 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : تمامی گرایشها
مدارهای الکترونیکی   (743 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : سخت افزار
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی   (567 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - اتاق 354
shabolmaali@semnan.ac.ir
(+98)2331532719

فرم تماس